fot. jmak-Galeopsis-angustifolia-nasiona — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Schw. Alb, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski