fot. jmak-Genista-sagittalis-4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski