fot. jmak-Hydrophyllum_canadense (1824×1384) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hydrophyllum canadense (czerpatka kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2011, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski

« Hydrophyllum canadense (czerpatka kanadyjska)