fot. jmak-IMG_8907 (625×634) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euptelea polyandra (olszanka japońska)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.03.2015, Niemcy, stare arboretum Freiburg
copyright © by Jarosław Makowski