fot. jmak-Meconopsis_cambrica_V.15.10 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Meconopsis cambrica (mekonops walijski)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski