fot. jmak-Metasequoia-glyptostroboides-XI.07.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Metasequoia glyptostroboides (metasekwoja chińska)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy park · copyright © by Jarosław Makowski