fot. jmak-Satureja_montana_VIII.12.1 (1094×1475) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Satureja montana (cząber górski)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2012, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski

« Satureja montana (cząber górski)