fot. jmak-Thujopsis-dolabrata--VI.09.8 (867×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thujopsis dolabrata (żywotnikowiec japoński)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski