fot. jmak-VI.1_1 (706×569) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acaena microphylla (acena drobnolistna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.06.2019, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski