fot. argyrantema.krzew_Argyranthemum.frutescens.Dana.Wr3073 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Argyranthemum frutescens (argyrantema krzewiasta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Dana
13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń