fot. bazyna.obuplciowa_Empetrum.nigrum.ssp.hermaphroditum.5322 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Empetrum hermaphroditum (bażyna obupłciowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.07.2007, Bieszczady, Tarnica · copyright © by Jacek Soboń