fot. bazyna.obuplciowa_Empetrum.nigrum.ssp.hermaphroditum.6180 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Empetrum hermaphroditum (bażyna obupłciowa)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.07.2006, Karkonosze · copyright © by Jacek Soboń