fot. bergenia_Bergenia.Baby.Doll.Wr7794 (787×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bergenia ×hybrida (bergenia mieszańcowa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Baby Doll; 10.04.2011
copyright © by Jacek Soboń