fot. cis.japonski_Taxus.cuspidata.Nana.Woj7783 (884×769) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Nana
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Taxus cuspidata ‘Nana’ (cis japoński ‘Nana’)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.08.2009
copyright © by Jacek Soboń