fot. czaber.gorski_Satureja.montana.9692 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Satureja montana (cząber górski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.09.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu · copyright © by Jacek Soboń