fot. czaber.gorski_Satureja.montana.9693 (884×679) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Satureja montana (cząber górski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.09.2006, Ogród Botaniczny we Wrocławiu
copyright © by Jacek Soboń