fot. czerpatka.kanadyjska_Hdrophyllum.canadense.Woj2348 (884×769) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hydrophyllum canadense (czerpatka kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.08.2010
copyright © by Jacek Soboń