fot. dab.blotny_Quercus.palustris.7024 (884×729) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Quercus palustris (dąb błotny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.08.2008
copyright © by Jacek Soboń