fot. dabrowka.wcieta_Ajuga.incisa.Blue.Enigma.Woj4896 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ajuga incisa

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Blue Enigma
30.07.2011 copyright © by Jacek Soboń