fot. euptelea.wieloprecikowa_Euptelea.polyandra.Wr3626 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Euptelea polyandra (olszanka japońska)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń