fot. funkia.rozdeta_Hosta.ventricosa.2987 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hosta ventricosa (funkia rozdęta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.06.2008, ogród botaniczny · copyright © by Jacek Soboń