fot. funkia_Hosta.Wide.Brim.Wr0299 (884×550) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hosta ‘Wide Brim’ (funkia 'Wide Brim')

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Wide Brim; 22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń