fot. jarzab.maczny_Sorbus.aria.5738 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sorbus aria (jarząb mączny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.07.2007, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Jacek Soboń