fot. js-20050820-5244 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sagittaria latifolia (strzałka szerokolistna)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń