fot. js-20070518-9622 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Syringa meyeri (lilak Meyera)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Palibin
03.05.2007 copyright © by Jacek Soboń