fot. js-20070708-3022 (867×666) — copyright © by Jacek Soboń
var. glabrata Rehder
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbaria arborea (tawlina drzewiasta)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.07.2007
copyright © by Jacek Soboń