fot. js-20070805-6244 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eryngium agavifolium (mikołajek agawolistny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2007 copyright © by Jacek Soboń