fot. js-20080405-5092 (867×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Springwood White
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erica carnea (wrzosiec czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.04.2008, Ogród Botaniczny Przelewice
copyright © by Jacek Soboń