znalezisko 20080405.11.js - Erica carnea (wrzosiec czerwony) · Ogród Botaniczny Przelewice · (leg. det. Jacek Soboń)
js-20080405-5087
Erica carnea (wrzosiec czerwony)
cv. Praecox Rubra
js-20080405-5092
Erica carnea (wrzosiec czerwony)
cv. Springwood White
js-20080405-5093
Erica carnea (wrzosiec czerwony)
cv. Springwood White
js-20080405-5096
Erica carnea (wrzosiec czerwony)
cv. Springwood Pink
js-20080405-wrzosiec.krwisty_Praecox_Rubra
Erica carnea (wrzosiec czerwony)
cv. Praecox Rubra