fot. js-20080405-5093 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Erica carnea (wrzosiec czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Springwood White
05.04.2008, Ogród Botaniczny Przelewice · copyright © by Jacek Soboń