fot. js-20080726-6331 (938×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Coreopsis rosea (nachyłek różowy)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2008
copyright © by Jacek Soboń