fot. js-20090509-0222 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Tilia ×europaea (lipa holenderska)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Wratislaviensis
09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń