fot. js-20090509-0434 (771×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Stardust
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sedum spectabile (rozchodnik okazały)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.05.2009
copyright © by Jacek Soboń