fot. js-20090815-7812 (971×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Chaval
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fragaria chiloensis (poziomka czilijska)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.08.2009
copyright © by Jacek Soboń