fot. js-cis.PICT4693 (678×520) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Taxus baccata

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kora; 31.03.2005, wieś Bystrzyca - park
copyright © by Jacek Soboń