fot. js-deren.rozlogowy.PICT7342 (755×480) — copyright © by Jacek Soboń
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus sericea

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.05.2005, Ząbkowice Śląskie
copyright © by Jacek Soboń