fot. js-deren.rozlogowy.PICT7345 (688×520) — copyright © by Jacek Soboń
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus sericea

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.05.2005, Ząbkowice Śląskie
copyright © by Jacek Soboń