fot. js-forsycja.zwisla.PICT3154 (655×536) — copyright © by Jacek Soboń
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Forsythia suspensa

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.07.2006, Ogród Dendrologiczny Wojsławice
copyright © by Jacek Soboń