fot. js-komptonia.amerykanska_Comptonia.peregrina._Wojsl._.DSC_6508 (1680×1245) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Comptonia peregrina (komptonia amerykańska)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.07.2012, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń

« Comptonia peregrina (komptonia amerykańska)