antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Comptonia peregrina (L.) Coult.

komptonia amerykańska
na stronie — występowanie

występowanie

Lokalny holoagrofit na Wybrzeżu.