antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Comptonia peregrina (L.) Coult.

komptonia amerykańska
Comptonia peregrina (komptonia amerykańska)
19.07.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Comptonia peregrina (komptonia amerykańska)
19.07.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL

występowanie

Lokalny holoagrofit na Wybrzeżu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120719.11.js - Comptonia peregrina (komptonia amerykańska); OB Uniw. Wrocławskiego
120719-11
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2