fot. js-paronychia_Paronychia.kapela.subsp.serpyllifolia._Wrocl._.DSC08186 (572×538) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia (paronychia macierzankolistna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń