fot. lepieznik.bialy_Petasites.albus.129a.4761 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Petasites albus (lepiężnik biały)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.04.2010 copyright © by Jacek Soboń