fot. podbialek.alpejski_Homogyne.alpina.7214 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Homogyne alpina (podbiałek alpejski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.06.2010, Karkonosze · copyright © by Jacek Soboń