fot. przetacznik.alpejski_Veronica.alpina.Tatry.Wys.9853 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Veronica alpina (przetacznik alpejski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.09.2009 copyright © by Jacek Soboń