fot. rumian.ruski_Anthemis.ruthenica.k.1339254 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anthemis ruthenica (rumian ruski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.05.2007 copyright © by Jacek Soboń