fot. tobolki.wczesne_Thlaspi.praecox.Wr9831 (884×748) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Noccaea praecox (tobołki wczesne)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń