fot. tredownik.omszony_Scrophularia.scopolii.M.Fatra.0558 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scrophularia scopolii (trędownik omszony)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.06.2009, M. Fatra · copyright © by Jacek Soboń