znalezisko 20060703.47.js · Ogród Botaniczny we Wrocławiu · (leg. det. Jacek Soboń)
js-jalowiec.sabinski.odm.tamaryszkowata.PICT3185
Juniperus sabina
pokrój
js-jalowiec.sabinski.odm.tamaryszkowata.PICT3186
Juniperus sabina
js-jalowiec.sabinski.PICT3531
Juniperus sabina
js-jalowiec.sabinski.PICT3532
Juniperus sabina
js-jalowiec.sabinski.PICT3533
Juniperus sabina
pokrój