fot. kkcz-IMG_2175 (804×845) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Viola odorata f. pallida (fiołek wonny forma bladokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek