fot. kkcz-IMG_3906 (892×1032) — copyright © by Konrad Kaczmarek
kwiat z mutacją somatyczną powodującą częściową przemianę nitek pręcików w płatki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek